نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه درباره تغییر رشته/ انتقالی توام با تغییر رشته

اطلاعیه درباره تغییر رشته/ انتقالی توام با تغییر رشته


اطلاعیه درباره تغییر رشته/ انتقالی توام با تغییر رشته

 

به اطلاع دانشجویان عزیزمی­رساند که زمان درخواست و  تکمیل فرم تغییر رشته داخلی و انتقال توام با تغییر رشته به آموزش دانشگاه از تاریخ 01/02/1397 لغایت 25/02/1397   به روش زیر می­باشد. به فرم­هایی که بعد از تاریخ تعیین شده به آموزش تحویل داده می­شوند ترتیب اثری داده نخواهد شد.

روش درخواست و تکمیل فرم:

  1. مراجعه به انتشارات دانشگاه و اخذ فرم (تغییر رشته داخلی  یا انتقال توام با تغییر رشته)
  2. تکمیل مشخصات شخصی و کد رشته های درخواستی

(برای درج کد رشته در فرم مربوطه به دفترچه کنکور سال پذیرش خود مراجعه نمائید.)

  1. تحویل فرم تکمیل شده به آموزش دانشگاه (خانم عرب زاده)