نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تعهد نامه متقاضیان کمیسیون موارد خاص

تعهد نامه متقاضیان کمیسیون موارد خاص


دانشجویانی که جهت اخذ مجوز برای ادامه تحصیل در سامانه سجاد ثبت نام کرده اند و رای انها صادر نشده است لازم است تا فرم تعهد را از سایت دانشگاه (sirjantech.ac.ir) منوی آموزشی و گزینه فرم­های آموزشی دانلود و تکمیل کنند.

در ادامه با مراجعه به سامانه پویا درخواست خود طبق مراحل ذیل ثبت کنند.

  • مراجعه به سامانه پویا (pooya.sirjantech.ac.ir)
  • قسمت درخواست های آموزشی
  • درخواست جدید
  • درخواست بررسی مشکلات آموزشی دانشجو
  • در قسمت توضیحات ذکر شود: "ارسال تعهد نامه جهت پذیرفتن رای کمیسیون موارد خاص"
  • پیوست کردن فایل تعهد نامه (فرم تعهد باید امضا و تاریخ داشته باشد)
  • ثبت درخواست

فرم تعهید