نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی


 

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1400-1399 (992)

تقویم آموزشی نیمسال اول 1400-1399 (991)

تقویم آموزشی نیمسال دوم 99-98 (982) 

تقویم آموزشی نیمسال اول 99-98 (981)

تقویم آموزشی نیمسال تابستان 97-98

تقویم آموزشی نیمسال دوم 97-98

تقویم آموزشی نیمسال اول 97-98

تقویم آموزشی نیمسال تابستان 96-97

تقویم آموزشی نیمسال دوم 96-97

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

  • همه دانشجویان کارشناسی ارشد، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته موظف به رعایت آیین نامه آموزشی مربوط به خود می باشند.
  •  طبق تبصره 2 ماده 14 آیین نامه آموزشی غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس، به دلیل حذف و اضافه یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست و در صورت پیشامد جزو 16/3 غیبت مجاز دانشجو محسوب می شود.
  •  کلیه دانشجویانی که بر اساس اعلام گروههای آموزشی مربوطه، بعلت به حدنصاب نرسیدن دروس آنها حذف اعلام میگردد موظف به اقدام و ارائه درخواست به گروه جهت حذف درس مذکور و ثبت نام در درس دیگر می باشند.
  • مسئولیت عدم پیگیری درخواست در زمان مقرر بعهده دانشجو بوده و اداره کل آموزش هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت(حتی برای دانشجویان فارغ التحصیل)
  •  دانشجویان در ترم آخر از رعایت پیش نیاز و هم نیاز معاف می باشند که البته منوط به درخواست دانشجو و موافقت گروه آموزشی می باشد.
  •  هیچ گونه تداخل برنامه هفتگی و امتحان درس حتی برای دانشجویان ترم آخر قابل بررسی نمی باشد