آیین نامه آموزشی دانشجویان

عنوان دریافت فایل
عنوان دریافت فایل
آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره های تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد ورودی های 1402 به بعد دریافت فایل
شیوه نامه آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره های تحصیلی کارشناسی وکارشناسی ارشد ورودی های 1402به بعد دریافت فایل
آیین نامه آموزشی دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۴ و بعد دریافت فایل
آیین نامه آموزشی دانشجویان ورودی های سال تحصیلی ۹۱-۹۲-۹۳ دریافت فایل
آیین نامه آموزشی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته (ورودی ۹۷ به بعد) دریافت فایل
آیین نامه آموزشی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته دریافت فایل
آئین نامه داخلی گروه هدایت استعدادهای درخشان دریافت فایل
آیین نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان ممتاز دریافت فایل
آئین نامه ارتقای توان اشتغال پذیری دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته دریافت فایل
آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی دریافت فایل
دستورالعمل اجرایی دروس معارف اسلامی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دریافت فایل
دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان دریافت فایل
دستورالعمل جامع معافیت تحصیلی دانشجویان دریافت فایل
مجموعه مقررات و آیین نامه های آموزشی کارشناسی و تحصیلات تکمیلی دریافت فایل
آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره ی تحصیلی کارشناسی ارشد به شیوه استاد محور مبتنی بر رفع نیازهای کشور دریافت فایل
آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره ی تحصیلی دکتری به شیوه استاد محور مبتنی بر رفع نیازهای کشور دریافت فایل
آیین نامه کمیسیون موارد خاص دریافت فایل
آیین نامه آموزشی دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۷ و بعد دریافت فایل