آیین نامه آموزشی دانشجویان

نام دریافت فایل
آیین نامه کمیسیون موارد خاص دریافت
آیین نامه آموزشی دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۷ و بعد دریافت
آیین نامه آموزشی دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۴ و بعد دریافت
آیین نامه آموزشی دانشجویان ورودی های سال تحصیلی ۹۱-۹۲-۹۳ دریافت
آیین نامه آموزشی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته (ورودی ۹۷ به بعد)
دریافت
آیین نامه آموزشی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته دریافت
آئین نامه داخلی گروه هدایت استعدادهای درخشان
دریافت
آیین نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان ممتاز دریافت
آئین نامه ارتقای توان اشتغال پذیری دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته دریافت
آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی دریافت
دستورالعمل اجرایی دروس معارف اسلامی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دریافت
دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان دریافت
دستورالعمل جامع معافیت تحصیلی دانشجویان دریافت
مجموعه مقررات و آیین نامه های آموزشی کارشناسی و تحصیلات تکمیلی دریافت