امور آموزشی

قالب آماده Copy - اطلاعیه آموزش دانشگاه در ارتباط با پرداخت شهریه و امتحانات ترم تابستان 1402 دانشگاه صنعتی سیرجان

اطلاعیه آموزش دانشگاه در ارتباط با پرداخت شهریه و امتحانات ترم تابستان ۱۴۰۲ دانشگاه صنعتی سیرجان

  • دانشجویان به همراه داشتن کارت آزمون و کارت دانشجویی برای هر آزمون الزامی می باشد. کارت ورود به جلسه خود را از طریق پرتال پویا پرینت بگیرید.
  • برای پرینت کارت آزمون لازم است تا شهریه خود را از طریق پورتال پویا > قسمت مالی > پرداخت الکترونیک ( انتخاب گزینه شهریه ) پرداخت نمایید.
  • تذکر مهم برای دانشجویان میهمان : دانشجویان میهمان ضمن پرداخت شهریه نسبت به تسویه حساب اقدام نمایند. دانشجویان پس از تایید نمرات ترم تابستان لازم است بلافاصله از طریق پورتال پویا و گزینه درخواست های آموزشی درخواست ” تسویه حساب دانشجویان مهمان” ثبت نمایند. در درخواست موارد زیر را حتما ذکر نمایند تا نمرات به موقع به دانشگاه مبدا ارسال گردد. ۱- نام و آدرس دانشگاه مبدا ۲- کد پستی دانشگاه مبدا

شماره صندلی، ساعت و تاریخ امتحان در کارت آزمون مشخص شده است. تمامی امتحانات پایانترم در سالن امتحانات دانشگاه برگزار می شود. امتحانات پایانترم ساعت یازده شروع می شود.

  • ۱۵دقیقه قبل ازشروع امتحان درمحل برگزاری امتحان حضور داشته باشند و قبل از استقرار بر روی صندلی، شماره صندلی خود را با شماره اعلام شده در روی کارت تطبیق دهید.
  • ترم تابستان مشروطی و حذف تکدرس ندارد. چنانچه دانشجو درس را پاس نکند یا در امتحان شرکت نکند نمره قبولی درس در ترمهای بعد در معدل کل محاسبه می­شود. این مورد شامل دانشجویانی که بدلیل تخلف در امتحان نمره ۰.۲۵ می گیرند، نمی شود.
  • رعایت نکردن تذکرات مراقبین در جلسه تخلف است. دانشجو در طول برگزاری امتحان موظف است تذکرات مراقبین را رعایت نماید. مواردی مثل جابجایی صندلی و بازرسی دانشجو و ….
  • چنانچه دانشجو میهمان در امتحانات مرتکب تقلب شود طبق آیین نامه نقل و انتقالات رای کمیته انضباطی دانشگاه به دانشگاه مبدا ارسال می گردد.
  • دانشجویان موظف هستند در طول برگزاری آزمون آرامش و ­سکوت جلسات امتحانی را حفظ نمایند و اسباب و لوازمی از قبیل کتاب، جزوه، ماشین حساب، یاداشت، کیف و تلفن همراه را به سالن برگزاری امتحان وارد ننماید.
  • جلسات امتحانی را قبل از انجام حضور و غیاب توسط عوامل اجرایی امتحانات ترک ننمایید و مستندات و مدارک امتحانی را از جلسه امتحان خارج ننمایید.

مدیریت امورآموزشی دانشگاه