فرم های آموزشی دانشجویان جدید الورود

نام فرم دریافت فایل
فرم مخصوص اخذ تعهد از پذیرفته شدگان منطقه ۱، رزمندگان و ایثارگران، برای همه رشته ها در آزمون سراسری دریافت
فرم مخصوص اخذ تعهد از پذیرفته شدگان رشته های مختلف تحصیلی (به غیر از رشته های گروه آموزش پزشکی) سهمیه های مناطق ۲ و ۳ در آزمون سراسری دریافت
مرامنامه انضباطی دانشجویان دانشگاه صنعتی سیرجان دریافت