امور آموزشی

pishp 1 - مبالغ پیش پرداخت ثبت نام در نیمسال اول 1401-1400

مبالغ پیش پرداخت ثبت نام در نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

برای دریافت فایل مبالغ پیش پرداخت ثبت نام در نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ کلیک کنید.

 

ضمناً دانشجویان گرامی جهت پرداخت در پرتال دانشجویی حتما از مرورگر Firefox استفاده نمائید.