کارکنان

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تلفن
۱ عیسی جانی پور مسئول دفتر آموزش ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۶۵
۲ پروین صادقی امور فارغ التحصیلان ۰۳۴۴۲۵۲۲۰۹۲
۳ بدرالسادات فانیان کارشناس مسئول آموزش و فارغ التحصیلان ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۲۵
۴ سیما معصومی دبیرخانه آموزش ۰۳۴۴۲۵۲۲۰۴۱
۵ مریم محمودیان کارشناس تحصیلات تکمیلی- امور شاهد و ایثارگر-  استعداد درخشان ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۸۸
۶ رضا صادقی کارشناس نظام وظیفه – نقل و انتقالات و دانشجویان اتباع ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۱۴
۷
مهناز وحیدی کارشناس خدمات ماشینی ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۲۲
۸
اسماعیل مظفری کارشناس برگزاری کلاس ها ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۷۲
۹
رضوان اسدی کارشناس کمیسیون موارد خاص ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۶۴
۱۰ سعید عوض پور کارشناس امور شهریه ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۹۰
۱۱ الهام علیرضازاده کارشناس دانشکده مهندسی مکانیک ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۵۲
۱۲ اسماء السادات حسینی کارشناس دانشکده مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۴۵
۱۳ زهرا صفی پور کارشناس دانشکده ریاضی و علوم کامپییوتر – فیزیک و مهندسی شیمی ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۸۲
۱۴ مریم نیرومند کارشناس دانشکده مهندسی عمران و مهندسی نقشه برداری ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۵۱